Nestorescu Virgil

Virgil Nestorescu (08.ii.1929 – 21.vi.2018)

O veste tristă. Acum câteva zile ne-a părăsit marele maestru la compoziție șahistă Virgil Nestorescu

A fost un compozitor de mare valoare, dovadă stând multele distincții obținute, dintre care peste 60 de locuri I, precum și titlurile de campion național la diferite genuri. Din cele peste 700 de lucrări publicate (prima a văzut lumina tiparului în Revista Română de Șah #11-12/1948), mai bine de 150 sunt studii, domeniu pe care l-a îndrăgit mai mult și l-a dus spre perfecțiune, împreună cu bunul său prieten, marele maestru Emilian Dobrescu.

S-a implicat și în publicistică, ca redactor al Revistei Române de Şah și responsabil cu rubrica de compoziţie şahistă (1956-1961), apoi ca autor de cărți, pe care le enumerăm în continuare:

Emilian DOBRESCU, Virgil NESTORESCU – Compoziţia şahistă în România, 1973, Bucureşti, Edit. Stadion

Emilian DOBRESCU, Virgil NESTORESCU – Studii de şah, 1984, Bucureşti, Edit. Sport-Turism

Virgil NESTORESCU – Probleme şi studii alese, 2000, Bucureşti, Edit. Gambit, colecția arhiŞAH #3

Virgil NESTORESCU – Miniaturi în alb şi negru, 2003, Bucureşti, Edit. Gambit, colecția arhiŞAH #10

Virgil NESTORESCU – Miniaturi în alb şi negru, ediția a II-a, 2010, Bucureşti, Edit. Gambit, colecția arhiŞAH #10.2

Virgil NESTORESCU – Termenii de șah și aventurile lor, 2012, Bucureşti, colecția arhiŞAH #19

Virgil NESTORESCU, Valeriu PETROVICI, Marian STERE – Miniaturi șahiste românești. Antologie, 2014, Bucureşti, colecția arhiŞAH #22-e

 

 

Doctor în ştiinţe filologice, a fost o personalitate apreciată și pe plan profesional, autor al multor articole și volume de specialitate, din care menționăm:

Virgil NESTORESCU – Românii timoceni din Bulgaria. Grai, folclor, etnografie, 1996, Bucureşti, Edit. Fundaţiei Culturale Române

Virgil NESTORESCU – Cercetări etimologice, 1999, Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”

 

 

Despre activitatea lui șahistă am scris și vom mai scrie pe site-ul nostru, unde are deja prezentat un Album (click pentru accesare directă).

Acum vreau doar să mai spun că am pierdut cu toții un membru marcant din “garda veche” a șahului românesc, foarte apreciat în străinătate unde ne-a reprezentat cu cinste, iar eu personal am pierdut un colaborator activ, hâtru și plin de inițiativă, împreună cu care am publicat câteva volume interesante și utile. Și mai îndrăznesc să spun că am pierdut un prieten…

Odihnească-se în pace!

Gheorghiu Florin (Multumiri)

GM Florin Gheorghiu – Despre palmaresul său sportiv și ultimele apariții editoriale

Cariera sportivă a celui mai titrat șahist român, marele maestru Florin Gheorghiu capătă dimensiuni noi, prin prisma volumelor recent apărute la editura Cartea Românească, într-o colecție intitulată sugestiv Integrala de șah.

O “altfel” de recenzie, în fapt un cuvânt de suflet la adresa activității sportive și editoriale a lui Florin Gheorghiu, sub semnătura lui Cristian Florin Dănănău, colaborator al marelui maestru la volumele din Integrală, vă este prezentată în pagina 7 din secțiunea “Albume” –> “Florin Gheorghiu” a site-ului nostru sau direct la link-ul Când Caissa ne zâmbește…

Odată cu lectura acestor volume, cititorii vor descoperi și statistici detaliate despre rezultatele sportive ale marelui maestru Florin Gheorghiu, deoarece de acum avem palmaresul său aproape complet, lucrat cu migală de același Cristian Florin Dănănău.

Repetăm rugămintea, în interesul general al șahului românesc, de a ne sesiza orice adăugiri / corecturi cu care ați putea contribui la definitivarea palmaresului.

În continuare vă redăm prezentarea bilingvă a „bătăliei” duse pentru realizarea palmaresului, sub semnătura autorului, Cristian Florin Dănănău:

 

De la bun început trebuie să spun desluşit că nu mi-aş fi putut imagina vreodată că voi ajunge la un astfel de rezultat!

Palmaresul de faţă este, la origine, rodul unei întâmplări oarecare. Având în bibliotecă cartea “Partide alese” a marelui maestru Florin Gheorghiu şi tot răsfoind-o din când în când – fără a învăţa mare lucru, ca dovadă Elo-ul meu actual! – am observat într-o bună zi că din “Palmaresul” ataşat lipsesc câteva concursuri… “Cum e posibil” – mi-am zis contrariat – “ca o editură renumită în acea epocă, Sport-Turism, să comită o astfel de eroare?” Însă editura a dispărut demult, încât problema nu mai putea fi clarificată…

Am cercetat mai îndeaproape întreaga chestiune şi am ajuns la concluzia incredibilă, dar adevărată că, de fapt, erau omise zeci de concursuri, nu doar câteva!! Descoperirea am facut-o relativ uşor, deoarece prezenţa în bibliotecă a colecţiei complete a Revistei Române de Şah mi-a uşurat enorm sarcina de documentare… “Inadmisibil” – mi-am zis în sinea mea – “această enormitate trebuie neapărat corectată, dar cum?”

O coincidenţă foarte fericită a făcut ca în urmă cu câţiva ani să am deosebita şi emoţionanta onoare de a-l sprijini din punct de vedere tehnic pe marele maestru la scrierea noilor sale volume intitulate “Integrala de şah”. M-am gândit atunci în mod natural să îi propun să includă în noile cărţi palmaresul domniei sale de după 1970. Spre bucuria mea – şi, zic eu, exacta informare a viitorilor cititori ai cărţilor (care, între timp, au şi apărut în librării) – dumnealui a acceptat! Am pornit, entuziast – să “scormonesc” universul înconjurător, pentru a descoperi concursurile în cauză. Spun bine “universul înconjurător”, deoarece mi-am dat seama destul de repede că informatiile din Revista Română de Şah nu era 100% exhaustive, aşa cum, naiv, crezusem la început! În plus, unele dintre acestea erau eronate, iar după 1992 această sursă crucială de informare dispăruse din peisajul publicistic autohton!

Nu m-am lăsat păgubaş şi am petrecut zeci de ore pe internet, în căutarea unor site-uri “prietenoase”, l-am întrebat – de multe ori cu riscul de a fi sâcâitor – pe însuşi marele maestru unde şi când a jucat, am descoperit informaţii noi în alte periodice româneşti, de exemplu Buletinul intern al F.R. Şah, revista timişoreană Timşah, apreciata Arhişah (prima revistă românească în notaţie figurativă), am ajuns chiar să cumpăr unele reviste străine, ba chiar i-am întrebat pe unii oameni din lumea şahului – şi mulţumesc aici în special domnilor Gheorghe Candea şi Gabriel Georgescu – totul cu scopul unic de a “dezgropa” concursurile unde a jucat Florin Gheorghiu timp de peste cinci decenii. De mare folos mi-au fost, printre altele, două circumstanţe favorabile: existenţa unor site-uri pe care am putut găsi în formă digitală o multitudine de ziare străine (în special englezeşti, americane şi elveţiene) ce deţineau şi rubrică de şah, precum şi faptul că după 1992 fostul campion mondial de juniori a jucat exclusiv în ţara cantoanelor. Vă daţi seama ce ar fi însemnat să caut în presa din mai multe ţări, dacă această carieră nu s-ar fi “localizat” doar la poalele Alpilor ?…

Trebuie să mărturisesc acum ceva cu totul special. Tatăl marelui maestru, domnul Emilian Gheorghiu, a strâns, cu migala pe care numai iubirea unui părinte o poate genera, mii de “tăieturi” din presă despre fiul său, materializate în nişte albume uriaşe, în care aceste “tăieturi” au fost păstrate până astăzi. Aceste albume au fost o adevărată “mină de aur”, fără de care nu aş fi pornit în întreprinderea mea… Se cuvine aşadar, dragi cititori, ca noi toţi, cei care avem sub ochi palmaresul marelui campion român, să îndreptăm un gând pios şi către tatăl domniei sale, fără a cărui muncă nu ar fi fost posibil ceea ce avem acum…

Vă daţi seama, dragi prieteni, că am ajuns să trăiesc astfel o adevărată odisee… Rezultatul este că – fără a fi sigur cu desăvârşire – am ajuns în Itaca, adică am compilat ceea ce aveţi sub ochii dvs. – o listă incredibil de numeroasă şi detaliată care dă o marturie fidelă a amplorii, importanţei şi faimei unei cariere unice în şahul românesc!… Spun că nu sunt sigur pentru că se pare că este foarte probabil să existe întreceri netrecute în palmares, de aceea îi rog pe cei care ştiu mai multe să mi le transmită prin intermediul acestui site. Totodată, sper că – tot cu ajutorul dvs. – voi reuşi să completez, fie şi parţial, informaţiile pentru unele concursuri (marcate cu asterisc).

Câteva remarci în legătură cu acest palmares:

– faţă de forma publicată în Integrală, au fost corectate unele erori şi au fost eliminate unele omisiuni;

– am adăugat o coloană care indică perioada de desfăşurare a concursurilor. Nu am putut face aceasta în toate cazurile, dar am dat astfel cititorului o imagine mai clară a faptului că marele nostru maestru a jucat şah practic toată viaţa, fără nicio întrerupere;

– nu am inclus în palmares simultanele jucate, din mai multe motive: acestea nu constituie concursuri oficiale; în mod sigur, cea mai mare parte, din lipsa surselor ar fi fost omise; regăsirea, fie şi incompletă, a simultanelor ar fi necesitat un efort de documentare pentru care nu am avut nici timpul, nici dispoziţia necesare;

– am socotit de cuviinţă să evidenţiez separat concursurile jucate în echipa naţională de şah a României, la ale cărei performanţe marele maestru a avut o contribuţie fundamentală.

Lectură plăcută tuturor!

From the very beginning I have to say clearly that I could never have imagined that I would reach such a result!

The present career record is originally the result of a certain occurrence. Having the book Partide alese by the grandmaster Florin Gheorghiu and browsing it from time to time – without learning much, the proof is the actual level of my rating! – I noticed one day that there are a few missing contests from the “Palmares” attached… “How is it possible” – I said to myself -” that a famous publishing house in those times, Sport-Turism, made such error?” But the publishing house disappeared long time ago, therefore the issue could not be clarified anymore…

I have researched the whole matter more closely and reached the incredible, but true conclusion, that dozens of competitions were missing, not just a few!! The discovery was relatively easy because I have in my library the complete collection of the Revista Română de Şah, and this helped me in the enormous task of documenting… “Inadmissible” – I said to myself – “this lacuna must necessarily be corrected – but how?”

Afterwards, occurred a very happy coincidence: a few years ago I had the distinct and touching honour of technically supporting the grandmaster in the difficult task of writing his new books Integrala de şah. I naturally made him a proposition, that is to include in his new books the record of his career after 1970. To my joy – and, I dare to say, to the undoubted benefit of the future readers (in the meantime, these books have appeared in bookstores) – he accepted! I started enthusiastically to “rummage” the surrounding universe to discover the contests in question. I think “the surrounding universe” is an appropiate word, since I realized quite quickly that information in the Revista Română de Şah was not 100% accurate, as I naïvely thought at the beginning! In addition, some pieces of information were flawed, and, moreover, after 1992 this quintessential magazine had disappeared from the domestic media landscape!

I did not let the desperation to overwhelm me and spent tens of hours on the Internet looking for “friendly” sites, I asked – often at risk of becoming a nasty person – the grandmaster himself where and when he played. I have recently found new information in other Romanian periodicals, for example in Buletinul intern al F.R. Şah, Timşah magazine from Timişoara, the much-appreciated Arhişah (the first Romanian journal in figurine notation), I even got to buy some foreign magazines, or even asked some people from the Romanian chess world – and here I am especially grateful to Mr. Gheorghe Candea and Gabriel Georgescu – all this for the unique purpose of “unleashing” the competitions where Florin Gheorghiu played for over five decades.

I was very lucky, among other things, due to two very favourable circumstances: the existence of some websites in which I could find, in digital form, a multitude of foreign newspapers (especially English, American and Swiss ones) that also had a chess column, and the fact that after 1992 the former junior world champion played exclusively in Switzerland. Do you realize what it would mean to look for in the press from several countries if this career would not have been “located” just at the feet of the Alps?…

I must now confess something very special. The father of the grandmaster, Mr. Emilian Gheorghiu, gathered with infinite scrupulousness that only the love of a parent can generate, thousands of “clippings” about his son’s achievements, from international and Romanian press, and the result materialized in some huge albums, where these “clippings” were preserved until today. These albums were a real “golden mine” without which I would not have started my “business”… It is appropiate, therefore, dear readers, that we all, who have under our eyes the career’s record of the great Romanian champion, have a pious thought to the grandmaster’s father, whose essential work made possible what we now have…

You realize, dear friends, that I have lived an intricate, but real odyssey… The result is that – without being completely sure – I have come to Ithaca, that is, I compiled what you have under your eyes – an incredibly large list which gives a true testimony to the extent, importance and fame of a unique career in the Romanian chess!… I say that I am not sure because it seems that there are contests not mentioned in the present record, that is why I ask those who know more to transmit them to me, via this site. At the same time, I hope – with your precious support – I will be able to fill the remaining gaps, even partially, that still exist for some competitions (marked with an asterisk).

Some final remarks about this record:

– compared to the form already published in the Integrala de şah, some inaccuracies were removed and some omissions were filled;

– I added a column indicating the duration of the contests. I could not do this in all cases, but in this way I gave the reader a clearer picture of the fact that our grandmaster played chess practically all his life, with no interruption;

– the record does not contain the chess simuls, for several reasons: these are not official competitions; additionally, there is a lack of bibliography for such contests; their recovery, even incomplete, would require a documentary effort for which I had neither the time nor the mood;

– I highlighted separately the competitions played in the national chess team of Romania, whose performances could not have been achieved without the fundamental contribution of our grandmaster.

So, enjoy the reading!

 

Palmaresul lui Florin Gheorghiu poate fi analizat în cadrul secțiunii “Albume” –> “Florin Gheorghiu”, în paginile 5-6, sau accesând direct link-urile:

Palmaresul marelui maestru Florin Gheorghiu în turnee

Palmaresul marelui maestru Florin Gheorghiu în echipa națională a României