Cele 3 principii ale www.arhisah.ro sunt:

  1. Toate publicaţiile www.arhisah.ro au fost, sunt şi vor fi gratuite.
  2. Ca o consecinţă a primului principiu, niciodată o publicaţie de pe www.arhisah.ro nu poate deveni subiect comercial, în sensul că nu va putea fi vândută, indiferent de preţ, de prelucrare ulterioară ori sub formă de extras, unei terţe persoane.
  3. Subsecvent principiului 2, nicio publicaţie de pe www.arhisah.ro nu trebuie downloadată în vederea retransmiterii electronice sau pe orice tip de suport: hârtie, electronic etc. către terţe persoane. Download-ul de pe www.arhisah.ro trebuie privit doar ca uz personal, nu public. Pentru difuzarea materialelor de pe www.arhisah.ro se va transmite adresa site-ului, nu download-urile!

Distribuirea neautorizată a publicaţiilor sub egida www.arhisah.ro poate fi privită ca o violare a drepturilor de autor.

The 3 rules of www.arhisah.ro are:

  1. All the publications distributed on www.arhisah.ro have been and will be free.
  2. As a consequence of the first rule, never a publication on www.arhisah.ro may be used for commercial purposes, meaning that it may not be sold, regardless of price, further processing or in the form of a fragment to a third person.
  3. According to the second rule, no publication on www.arhisah.ro may be downloaded with the purpose of retransmitting/ forwarding/ spreading its content electronically or on any type of media (paper, electronic devices, etc.) to third parties. Publications on www.arhisah.ro may be downloaded only for personal use. If spreading the content of the publications on www.arhisah.ro is intended, the address of the site must be mentioned, not the downloaded PDF files!

Unauthorized distribution of any publication under the aegis www.arhisah.ro will be considered as infringement of copyright.