Concurs de compoziţie / Composition contest – h#2 – “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”

Grupul de iniţiativă constituit din Christian THAU, fiul lui Sergiu THAN*), Valeriu PETROVICI, Comisia Centrală de compoziţie şahistă din cadrul Federaţiei Române de Şah, Dinu-Ioan NICULA, arbitru internaţional pentru compoziţie şahistă şi Marian STERE (Director de concurs), fondatorul site-ului www.arhisah.ro – Istoria Șahului Românesc), anunţă organizarea

Concursului internaţional (formal) de compoziţie de probleme de şah mat ajutor în 2 mutări (h#2) intitulat “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”, omagial pentru memoria lui Sergiu THAN, renumit editor şi redactor de şah român, şi în acelaşi timp aniversar pentru cei 80 de ani de la apariţia publicaţiei ȘAH-MAT, prima şi singura gazetă dedicată exclusiv şahului, din istoriografia publicaţiilor româneşti de specialitate.

Tema impusă este tema THAN (emisă în 1974 şi lansată în 1976) în care se cere ca la o problemă de mat ajutor în 2 mutări, clasic (non-feeric), cu câte o soluţie pe gemen (de orice fel) să mai existe în “A” (de preferinţă) şi o soluţie iluzorie (cursă), a cărei respingere se bazează pe o mutare aparent legală, dar în fond neregulamentară, indiferent de motivul ilegalităţii, ca de ex.: rocadă, promoţie, en-passant, rândul la mutare, retropat, numărul de capturi, regula de 50 de mutări sau de repetare a mutărilor, principiul par-impar etc. Paradoxal, în celălalt gemen cursa devine reală, legală şi unică. (Vezi exemplele de mai jos şi motivaţiile lor.)

Trimiteri nelimitate, până la 15 martie 2016, prin e-mail la adresele marian_stere@yahoo.com ori contact@arhisah.ro sau prin poştă, pe adresa Federaţia Română de Şah, str. Vasile Conta nr. 16, Bucureşti, sector 2, cod poştal 020954, România, cu menţiunea “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”.

Toate intrările în concurs vor fi afişate pe site-ul www.arhisah.ro, în secţiunea “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT” (care se va iniţia în curând), în ordinea primirii lor.

Fondul de premiere este de 500 Euro şi este asigurat de dl. Christian Thau, fiul maestrului omagiat.

Arbitrajul va fi asigurat de arbitrul internaţional Zoran Gavrilovski (FYROM).

Referatul provizoriu va fi comunicat pe site-ul www.arhisah.ro în 90 de zile de la finalizarea concursului, iar după un termen de alte 30 de zile pentru rezolvarea contestaţiilor se va publica Referatul definitiv.

Please reprint.

*) În anii ‘60, o eroare birocratică în transcrierea actului de identitate l-a transformat pe fostul ziarist și problemist Sergiu Thau în Sergiu Than, nume sub care a continuat să activeze atât în domeniul literar, cât şi cel problemistic.

The initiative group (Christian THAU, the son of Sergiu THAN*), Valeriu PETROVICI, the Central Comittee for chess composition of the Romanian Chess Federation, Dinu-Ioan NICULA, international arbiter for chess composition and Marian STERE (Director of the tournament), the founder of the website www.arhisah.ro – Istoria Șahului Românesc), announces the launching of

The international (formal) composition contest for helpmates in 2 moves (h#2) entitled “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”, omagial in memory of Sergiu THAN, well-known Romanian editor and writer, and in the same time anniversary for the 80 years since ȘAH-MAT was issued, the first and only newspaper entirely dedicated to chess, ever published in Romania.

The requirement is the theme THAN (issued in 1974 and published in 1976) where is asked that in a helpmate in 2 moves, classical (non-fairy), with one solution (of any kind) in each twin, to exist in “A” (preferable) also an illusory solution (try), whose rejection is based on an apparently legal move, but in fact illegal/irregular, no matter of the reason of illegality, such as: castling, promotion, en-passant, turn to move, retro-stalemate, number of captures, the rule of 50 moves or of repeating the moves, the principle even-odd a.s.o. Paradoxically, in the other twin the try becomes real, legal and unique. (See the examples below and their motivations.)

Unlimited compositions, until March 15, 2016, by e-mail at the addresses marian_stere@yahoo.com or contact@arhisah.ro or by snail mail, on the address Federatia Romana de Sah, str. Vasile Conta no. 16, București – 020954, sector 2, Romania, with the mention “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”.

All the entries will be posted, in order of receipt, on the site www.arhisah.ro in “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT” section, which will be soon initiated.

The prize fund is 500 Euro and is provided by Mr. Christian Thau, the son of the celebrated master.

The judge of the contest is the international arbiter Zoran Gavrilovski (FYROM).

The intermediate report will be communicated on the website www.arhisah.ro within 90 days since the completion of the contest, and after a period of another 30 days for solving the claims, the definitive report will be published.

Please reprint.

*) In the 60s, a bureaucratic error in the transcription of the identity document turned the former journalist and problemist Sergiu Thau into Sergiu Than, the name by which he continued to work in both the literary and the problemistic field.

Noutăţi – august 2015 [XV]

Nota bene: De luna viitoare, septembrie 2015, vom renunţa la anunţarea punctuală a actualizărilor pe site-ul www.arhisah.ro, lăsându-vă bucuria de a descoperi singuri noutăţile! Ce pot să vă mai spun este faptul că aproape în fiecare zi vor fi postate materiale noi, de la cărţi la buletine şi listele ELO/CIV, de la reviste la articole noi în Cronologie ş.a.m.d. Deci verificaţi site-ul!! Dacă vreodată întâmpinaţi probleme la deschiderea unui fişier.PDF, tastaţi <F5> (Refresh). Lectură utilă! Şi nu uitaţi niciodată “cele 3 principii” care guvernează existenţa site-ului www.arhisah.ro! Am depăşit mult 57.000 de pagini de şi despre şah  pe care vi le oferim gratuit pe site! Excelsior!!

 

Ultima actualizare – O carte, noutăţi la Buletinul Intern, câteva reviste!

Precedentele actualizări din august 2015:

Am început încărcarea revistei Gambit.

Revista Română de Şah din ultimii săi doi ani de existenţă, respectiv 1991 şi 1992.

19 numere disparate din Buletinul Intern al F.R. Şah din anii 1986, 1987 şi 1996. Nu vă mai întreb dacă ne puteţi ajuta cu numerele lipsă, pentru că ştiu – din păcate – că nu va răspunde nimeni. Mulţumesc!

2 volume emise de F.R. Şah în 1998, şi anume Documente fundamentale, ediţia a III-a şi Caietul arbitrului nr. 4.

V-am pus la dispoziţie 2 noi publicaţii de şah: excelentul volum al IM Volodia Vaisman O idee străbate deschiderile şi un Regulament al jocului de şah din 1956.

Am încărcat pentru Dvs. colecţia completă pentru anul 1940 din Revista Română de Şah.

Şi, de curând, alte 2 cărţi destinate cu precădere copiilor: Şah-mat…ematica lui Ştefan Fătulescu din 1977 şi Primii paşi în şah, volum semnat în co-autorat de Elisabeta Polihroniade şi Tiberiu Rădulescu, în 1982!

De asemenea, am încărcat Buletinul Intern al F.R. Şah pentru anii 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 şi 1985.

2010 – Y. Averbach – Ce trebuie să ştim despre finaluri

O excelentă traducere a reputatului maestru internaţional Mircea Pavlov după o lucrare de referinţă despre finalurile în şah.
Publicaţie sub egida Federaţiei Române de Şah.

Gambit – Nr. 04/2000

Gambit – Nr. 03/2000