Featured image (1)

1924 – Paris

  Reading time 5 minutes

1924.v.18, W. Pauly G. Mayer.

«Comitetul pentru jocurile olimpice din Paris a invitat cercurile şahiste din Bucureşti de a trimite o echipă românească la concursul internaţional de şah care va avea loc la Paris, de la 12-20 iulie a.c. Fiecare naţiune invitată va putea desemna cel mult 4 reprezentanţi şi care urmează să fie cetăţeni ai statului respectiv. Persoanele care exercită şahul ca profesiune nu sunt admise.

Premiile vor consta în medalii şi diplome. Cercurile din Bucureşti dorind să accepte invitaţiunea, au început demersuri pentru a obţine de la autorităţile competente un ajutor bănesc şi înlesniri de călătorie. Spezele de drum şi întreţinere se evaluează la cca. Lei 25.000 de persoană (Lei 100.000 pentru 4 delegaţi). O parte din cheltuieli va trebui să fie suportată de delegaţii înşişi.

Vă rugăm să binevoiţi a ne răspunde dacă printre membrii clubului Dv. ar fi un amator pentru a face parte din echipă şi care, după convingerea Dv., ar fi cel mai indicat să reprezinte cu cinste ţara la acest concurs internaţional. În acest caz, binevoiţi a ne arăta numele, vârsta, profesiunea şi alte indicaţii pe care le-aţi crede utile.

Deoarece lista reprezentanţilor trebuie stabilită în scurtă vreme şi comunicată la Paris, vă rugăm să binevoiţi a ne da răspunsul Dv. cât mai curând posibil (în 2-3 zile) […]. Vă mulţumim dinainte pentru osteneala Dv.»

În această scrisoare este redat şi mesajul către I. Balogh:

«Cunoscând frumoasele rezultate ce aţi obţinut în ultimii ani în concursuri internaţionale, ne permitem a vă întreba dacă doriţi şi sunteţi în măsură a lua parte la echipa în chestie.»

1924.vi.05, W. Pauly – Dr. N. Brody. «[…] dass in der Angelegenheit der rumänischen Beteiligung am internat. Schachturnier in Paris die beiden hiesigen Schachklubs ein Comité gewählt haben unter den Vorsitz von Herrn A. Henţiescu. Nach den Briefwechsel mit den Schachklubs in Timişoara und Sibiu sind als Vertreter Rumäaniens Herr Dr. I. Balogh, Miercurea Ciuc und 3 Bukarester Spieler bezeichnet. Gegenwärtig ist man mit dem Aufbringen des Reisefonds beschäftigt, jedenfalls wird ein erschblicher [?] Teil der Kosten von den Vertretern selbst getragen werden müssen.»

1924.vi.05, Bucureşti. Proces verbal referitor la o întrunire ce avea să stabilească participarea României la Olimpiada de la Paris.

1924.vi.25, Bucureşti. 

1924.vi.27, M. Sadoveanu – I. Gudju. 

1924.vii.04. I. Balogh W. Pauly, telegramă. «Plecare imposibilă. Scriu.»

1924.vii.12-20, Paris – Turneul Olimpic. Are loc a VIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice, ceea ce prilejuieşte şi naşterea primei Olimpiade (neoficiale, însă) de şah. Din păcate, autorităţile nu au prea sprijinit această acţiune şi echipa noastră a fost formată din numai 3 jucători: Ion Gudju, Leon Loewenton şi George Davidescu.

În centru, la tabla de şah, Aleksandr Alehin. Al doilea din dreapta, în primul rând, Ion Gudju. În rândul al doilea, de la stânga, Leon Loewenton şi George Davidescu
În centru, la tabla de şah, Aleksandr Alehin. Al doilea din dreapta, în primul rând, Ion Gudju. În rândul al doilea, de la stânga, Leon Loewenton şi George Davidescu

 

 

Secţiunea 3

1

2

3

4

5

6

 

1.

 Euwe M.

*

0

1

1

1

1

4

2.

 Grau R.

1

*

1

0

1

½

3.

 O’Hanlon J.

0

0

*

1

1

1

3

4.

 Marin V.

0

1

0

*

½

1

5.

 Loewenton L.

0

0

0

½

*

1

6.

 Miliani L.

0

½

0

0

0

*

½

 

 

Secţiunea 6

1

2

3

4

5

6

 

1.

 Golmayo M.

*

1

½

1

½

1

4

2.

 Schulz J.

0

*

1

1

1

1

4

3.

 Kohn S.

½

0

*

0

1

1

4.

 Gudju I.

0

0

1

*

½

1

5.

 Fernández C.V.

½

0

0

½

*

1

2

6.

 Wreford Brown C.

0

0

0

0

0

*

0

 

 

Secţiunea 7

1

2

3

4

5

6

 

1.

 Tschepurnoff A.

*

1

1

1

1

1

5

2.

 Davidescu G.

0

*

1

½

1

1

3.

 Duchamp M.

0

0

*

1

0

1

2

4.

 Kleczyński J.

0

½

0

*

1

0

5.

 Kahn V.

0

0

1

0

*

½

6.

 Rueb A.

0

0

0

1

½

*

Doar câştigătorii grupelor s-au calificat în turneul final: 1.H. Mattison 5½/8.

Jucătorii noştri au participat în turneul de consolare: 1.K. Hromadka 9½, …, 14-15.G. Davidescu 7, …, 21-31.I. Gudju 6, …, 34-38.L. Loewenton 5, …; 45 participanţi.

Distribuiți acest articol: