Ziarul Ştiinţelor şi Călătoriilor

Rubrica de şah apare sub semnătura lui Ion Gudju.