Rebus

Mulţumim colaboratorului nostru Cristian-Florin Dănănău pentru o nouă rubrică de şah din patrimoniul românesc şi căruia îi dăm cuvântul pentru prezentarea seriilor pe care le-a pus, cu generozitate, la dispoziţia tuturor!

 

Cristian-Florin DĂNĂNĂU – Introducere în “Rebus”…

Era prin anii 80 ai secolului trecut…
Tânăr fiind – şi proaspăt elev de liceu – mă interesa tot ceea ce este nou şi poate hrăni curiozitatea intelectuală a unei minţi mereu în căutare de frumos…
Am zărit astfel – locurile preferate de peregrinare se vădeau a fi chioşcurile de ziare şi librăriile – revista „Rebus”, cu o copertă vioi colorată şi promiţătoare, după titlu, a unei „marei” de cuvinte încrucişate şi de alte enigme… Nu mici mi-au fost mirarea şi bucuria văzând că exista şi o rubrică de şah, semnată de marea maestră Margareta Mureşan. De ceva timp, ştiam de existenţa unei rubrici similare în binecunoscuta, pe atunci, publicaţie „Flacăra”, dar nu m-aş fi aşteptat să găsesc aşa ceva în altă parte!
Fac aici o paranteză: „foamea” mea după informaţie şahistă mă făcea să decupez orice rubrică găsită în reviste, ziare şi almanahuri. Cu toate acestea, nu deţineam încă decât una sau două cărţi de şah, şi acelea împrumutate, din care îmi transcriam într-un carneţel unele partide. Informaţia majoră despre fenomenul şahist o culegeam din „Revista Română de Şah”, la care îmi făcusem abonament… Mai exista în acele vremuri şi rubrica TV a marii maestre Elisabeta Polihroniade.
Îmi amintesc cu nostalgie de primul număr cumpărat al „Rebus”-ului, din 15 septembrie 1985, pe care îl păstrez şi acum, împreună cu toată colecţia, întregită între timp prin achiziţionarea tuturor numerelor lipsă, găsite norocos printr-un anunţ de pe internet… Având la dispoziţie integral rubrica de şah din anii 1983-1990, m-am gândit să propun domnului Marian Stere „urcarea” ei pe internet, ceea ce dumnealui a acceptat.
Astfel completată, rubrica de şah din „stiva” revistelor „Rebus” îşi găseşte aici, pe arhisah.ro, folosul de a putea fi consultată de oricine este interesat de fenomenul şahist. Sunt bucuros că astfel, spre deosebire de mine, vizitatorii site-ului vor avea la dispoziţie, dintr-o dată şi fără niciun efort, informaţie şahistă.
În primii ani, 1983-84, prezentaţi acum, rubrica este semnată, după cum se va vedea, de regretatul publicist Uli Vălureanu, cel care, printre alte merite în domeniul popularizării jocului Caissei, l-a avut şi pe acela de a susţine decenii la rând rubrica de şah din revista săptămânală „Magazin”…
Să spun câteva cuvinte şi despre rubrica în sine. Grafic, este bine prezentată, de multe ori cu tipar la culoare pentru titluri şi diagrame. De obicei, există partide comentate sau probleme, adesea însoţite de prezentarea unor curiozităţi şahiste, totul într-un mod extrem de agreabil. Astfel, chiar şi pentru un cititor nefamiliarizat cu jocul de şah, rubrica trezeşte curiozitatea celui ce o citeşte, autorul ei ferindu-se să adopte un stil arid, prea „tehnic”.
Cam atât, deocamdată…
Lectură plăcută tuturor !

 

Cristian-Florin DĂNĂNĂU – … şi continuare la “Rebus”!

Din 1985 până în 1990, rubrica a fost susţinută de marea maestră Margareta Mureşan, fostă candidată (în 1983), la titlul mondial.
Cititorii vor putea remarca stilul deosebit de captivant în care sunt scrise cronicile, caracterizat prin bogăţia informaţiei, introducerea unor detalii interesante, aducerea în discuţie a aspectelor psihologice şi, nu în ultimul rând, prezentarea aproape în fiecare număr, a unor partide care şi-ar putea găsi oricând locul într-o posibilă antologie a şahului.
Deşi, spre deosebire de rubricile semnate Uly Vălureanu, curiozităţile din domeniu şi, mai ales, problemele de şah lipsesc aproape cu totul, noua colecţie de rubrici poate fi de un netăgăduit folos practicienilor șahului care vor să işi îmbogățească “arsenalul” de joc.
Lectură plăcută tuturor!

Din dorinţa de a vă prezenta cât mai repede materialele adunate cu atâta grijă de dl. Dănănău, următoarele rubrici sunt prezentate cumulate pe ani. [Marian Stere]